Публічна пропозиція

Договір публічної оферти


Згідно з цим Договором Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка приймає умови даного Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцем договір купівлі-продажу товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі веб-сайту https://uvitex.ua


Продавець, який має Намір здійснювати продажу товарів за допомогою веб-сайту https://uvitex.ua і Покупець при придбанні товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках веб-сайту https://uvitex.ua, приймають умови цього Договору про ніженапісанное.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на веб-сайті https://uvitex.ua у відповідному розділі кнопку «В КОШИК», означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець), згідно чинного міжнародного і українського законодавства, приймає до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.


1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення Замовлення, оплати і доставки Товару Продавцем, відповідальності за недобросовісний Замовлення і за невиконання умов цього Договору.


1.3. Даний Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «В КОШИК», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару, і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.


1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого прийнято Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.


2. Терміни та визначення


«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті https://uvitex.ua, і застосування якого є обов'язковим для Продавця Товару, зображення якого розміщено на веб-сайті https://uvitex.ua, запропонованого невизначеному колу осіб, в тому числі Покупцеві.


«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця згідно придбання Товару, зображення якого розміщено на веб-сайті https://uvitex.ua, шляхом додавання його в віртуальну корзину і відправки Замовлення.


«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), пропозиція на придбання якого розміщено Продавцем на веб-сайті https://uvitex.ua.


«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним українським законодавством, які відвідали веб-сайт https://uvitex.ua і мають намір придбати той чи інший Товар.


«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного міжнародного і українського законодавства, які є власниками або розповсюджувачами Товару і за допомогою веб-сайту https://uvitex.ua мають намір його продати.


«Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на веб-сайті https://uvitex.ua заявка Покупця на купівлю Товарів, яка адресується Продавцю.


«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.


«Істотний недолік Товару» - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці веб-сайту https://uvitex.ua, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити товари і оплатити за нього кошти.


3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.


3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним угодою або угодою, укладеними під впливом шляхом тиску чи обману.


3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на на здійснення господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в випадках порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

• виконувати умови даного Договору;

• виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

• передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразком на відповідній сторінці веб-сайту https://uvitex.ua, оформленого Замовлення і умовами цього Договору;

• перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;

• повідомити Покупцеві про можливу додаткову комісії при оплаті замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному Договорі.


4.2. Продавець має право:

• в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

• Суб'єкт господарювання з числа осіб, що пропонують до придбання на веб-сайті https://uvitex.ua Товар за єдиними погодженими правилами, викладеними в даному Договорі публічної оферти.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:

• своєчасно оплатити та отримати Замовлення на умовах цього Договору;

• ознайомитися з інформацією про товар, розміщеної на веб-сайті https://uvitex.ua;

• при отриманні Товару від особи, яка вчинила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. При пошкодженні або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.


5.2. Покупець має право:

• оформити Замовлення на відповідній сторінці веб-сайту https://uvitex.ua;

• вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

• на інформування про можливу додаткову комісії при оплаті замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.


6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на відповідній сторінці веб-сайту https://uvitex.ua шляхом додавання Товарів в віртуальну корзину за допомогою натискання кнопки «В КОШИК», або зробивши Замовлення по електронній пошті, або по телефону, вказаному в розділі контактів веб-сайту https://uvitex.ua.

6.2. Термін формування Замовлення до 2-х робочих днів з моменту його оформлення. У разі якщо Замовлення відправлений у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого робочого дня після вихідного.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці веб-сайту https://uvitex.ua. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, поміщених в віртуальну корзину, і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може варіюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

7.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).

2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення Товару.

3) Кредитною картою наступного типу:

• Visa

• Visa Electron

• Mastercard

• Mastercard Electronic

• Maestro

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї карти (Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro). При натисканні на сторінці веб-сайту https://uvitex.ua у відповідному розділі кнопки «В КОШИК» означає, що Продавець повідомив Покупцеві про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro .

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою кур'єрської доставки або отримує його особисто. Порядок оплати і отримання зазначений на відповідній сторінці веб-сайту https://uvitex.ua.

8.2. При доставці Товарів в інші міста України або на територію іншої країни, виконується іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками). Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товарно-транспортної накладної, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і сплаченому Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару та в належному (робочому) стані і якості.

8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару по необґрунтованих причин, при доставці кур'єром Компанії-перевізника, Товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника віднімається від суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцю на підставі його листа, відправленого на e-mail: sales@uvitex.ua із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті кошти.

Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати по контактними даними в розділі Контакти.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави і переліку товарів, які не підлягають обміну (поверненню).

9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється з урахуванням правил і умов перевізника або кур'єра, які діють на території України або на території іншої країни відповідно до місця одержання Товару.

9.3. У разі наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його в акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем і особою, яка здійснила доставку Товару або Продавцем. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити менеджеру (представнику Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки і домовитися про заміну Товару.

9.4. Сторони погодили, що в разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, зізнається отримання Покупцем Товару в належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та, чинним міжнародним та українським законодавством.

10.2. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. По спорах у зв'язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

11. Форс-мажорні обставини

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.

11.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

Незважаючи на наступ форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, яку надає Покупцем, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлень (відправки повідомлення Продавцю про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень і т.д.).

12.2. Власним акцептом Договору або реєстрації на веб-сайті https://uvitex.ua (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку власних персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі будуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про замовлення, передача телекомунікаційними засобами зв'язку (по електронній пошті, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-який інший інформації про діяльність веб-сайту https://uvitex.ua .

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті номер.

12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (у міру необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.

12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні Замовлення інформації.